Hoe worden de aardbeien geteeld bij Ten Huyse Heyse?


aardbeiplanten

Aardbeien planten


In het voorjaar maakt de aardbei veel steeltjes met daaraan de bloemtrossen die uitgroeien tot een aardbei. Na de vruchtvorming en de bloei maakt de plant uitlopers. Deze uitlopers maken dan nog eens uitlopers die zich snel aan de grond hechten om zo weer een nieuwe aardbeiplant te vormen.

Bij Ten Huyse Heyse wordt het plantgoed aangekocht, terwijl sommige bedrijven hun plantgoed zelf kweken.
Wij verwijderen de uitlopers van de plant aangezien dit heel veel energie kost voor de plant. Het is belangrijk om grote planten met veel aardbeien te hebben.

Vanaf januari starten we met het planten van de aardbeien. We planten eerst de vollegrondaardbeien in onze koepels, daarna worden de aardbeien geplant in onze serre op hoogte.

Vollegrond


We starten ons seizoen in de grond. De aardbeien worden geteeld in vollegrond onder plastic. Het is belangrijk om de aardbeien af te schermen tegen wind en felle zon. 


vollegrondsaardbeien

Stellingteelt


Na de pluk van de vollegrondaardbeien schakelen we over naar de aardbeien in onze serre op hoogte. Deze aardbeien groeien in goten (gevuld met speciaal substraat) op een hoogte van circa één meter. 

Deze manier van telen brengt heel wat (duurzame) voordelen met zich mee: 

  • de aardbeien worden beschermd tegen regen, hagel en te felle zon 
  • groter plantdichtheid
  • uniforme aardbeien
  • geen temperatuurschommelingen
  • de ergonomie van het personeel is beter
  • efficiënter te werk  
  • het water wordt opgevangen en hergebruikt


Stellingteelt
bestuiving

Bestuiving


Belangrijk voor een aardbeiplant is de bestuiving. Een goede bestuiving door hommels of bijen is noodzakelijk om goedgevormde vruchten te bekomen. Bij ons zal je gele dozen vinden waarin de hommels wonen om onze aardbeienplanten zo goed mogelijk te bestuiven.


Wist-je-datje: In het voorjaar zijn er nog heel wat koude en grijze dagen. Bijen vliegen niet uit op zo’n dagen, maar hommels wel! 

Oogst vollegrond


Onze eerste vollegrondaardbeien zijn er vanaf eind april. We plukken ze dan in grote koepels. Er wordt ongeveer een vijftal weken van dezelfde plant geplukt. Van iedere aardbeiplant kan er tussen de 500 g à 750 g geoogst worden. 


oogst aardbeien

Oogst stellingteelt


Begin juni schakelen we over naar het plukken van onze aardbeien op stelling. Dit wil zeggen naar aardbeien die op hoogte worden geteeld. Sinds 2020 wordt dit teeltsysteem toegepast bij Ten Huyse Heyse. Zo kunnen we de ganse zomer een waardevol product leveren aan onze eindklanten.


Wist-je-datje: Aardbeien zijn goed voor hart- en bloedvaten en de bloeddruk. Ze ondersteunen ook de maagfunctie. 

oogst aardbeien